تبلیغات
ExactSeek: Relevant Web Search
مشاوره تغییرکاربری زمین،اراضی کشاورزی به صنعتی،مجوز محیط زیست،موافقت اصولی صنعتی تولیدی - #اخذ مجوزکاربری زمین کشاورزی به صنعتی،#از كمیسیون تبصره یك ماده یك قانون امور اراضی جهاد کشاورزی،#اخذ جواز, مجوز،#پایان کارصنعتی از شهرداری،#اخذ موافقت اصولی تولیدی،#پروانه بهره برداری،#جوازتاسیس،#مجوزمحیط زیست، #استاندارد،#جهاد،#شهردار

مشاوره تغییر کاربری زمین واراضی کشاورزی به صنعتی،مجوز محیط زیست،موافقت اصولی صنعتی

درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

پیوندها

پیوندهای روزانه

صفحات جانبی

نویسندگان

ابر برچسبها

آمار وبلاگAdmin Logo
themebox Logo


نویسنده :سعید باقری
تاریخ:شنبه 6 اردیبهشت 1393-13:24

#اخذ مجوزکاربری زمین کشاورزی به صنعتی،#از كمیسیون تبصره یك ماده یك قانون امور اراضی جهاد کشاورزی،#اخذ جواز, مجوز،#پایان کارصنعتی از شهرداری،#اخذ موافقت اصولی تولیدی،#پروانه بهره برداری،#جوازتاسیس،#مجوزمحیط زیست، #استاندارد،#جهاد،#شهردار

حفظ کاربری اراضی کشاورزی و زمین ها 

کشاورزی 

ضوابط فنی و اجرایی فعالیتهای ذیل تبصره 1 ردیف 3 از بند الف دستورالعمل ماده 10 آیین

نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها

الف ) بندهای 1 الی 3

با عنایت به اینكه احداث :

1-      راههای بین مزارع

2-      تاسیسات تامین وانتقال آب كشاورزی و كانالهای زهكشی

3-      ایستگاههای پمپاژوا ستخرهای ذخیره آب كشاورزی

زیربناهایتولید محسوب می شوند لذا در قالب طرح های مطالعاتی و فنی مصوب تجهیز و نوسازی اراضی كشاورزی و در خارج از طرحهای مطالعاتی براساس برنامه اجرائی تكلیفی با بررسی  و پیشنهاد واحد فنی وتخصصی مربوطه اقدام گردد .

 

ب ) بند 4

موتورخانه و آشیانه ماشین آلات كشاورزی (هانگار)

در مورد ایجاد موتورخانه چاه آب و آشیانه ماشین آلات كشاورزی (هانگار) كه معمولاً برای حفاظت دستگاهها ایجاد می گردد نیز با رعایت مسائل فنی و مكانیزاسیون ، متناسب با موقعیت و مساحت اراضی و تعداد و نوع ماشین آلات و دنباله بندها اقدام گردد .

 

ج) بند5و7

1- احداث اتاق كارگری و نگهبانی

1-1- برای صدور مجوز احداث اتاق كارگری ونگهبانی در باغات رعایت ضوابط بند (ه) ردیفهای (3و4) این بخشنامه الزامی است .

2-1- صدور مجوز احداث اتاق كارگری و نگهبانی در اراضی زراعی و باغاتی كه مساحت اسناد آنها (اعم از شش دانگ یا مشاعی) بالاتر از حدنصابهای فنی واقتصادی می باشد فقط برای یكبار و در مجموع حداكثر تا سطح 50 مترمربع مجاز خواهد بود.

3-1- صدور مجوز احداث اتاق كارگری و نگهبانی در اراضی زراعی و باغاتی كه مساحت اسناد آنها (اعم از شش دانگ  یا مشاعی ) كمتراز حدنصابهای فنی واقتصادی می باشد فقط برای یكبار و در مجموع حداكثر تا سطح 30 مترمربع مجاز خواهد بود.

4-1- به منظور به حداقل رساندن مساحت تبدیل اراضی ، ضروری است محل احداث اتاق كارگری و نگهبانی در مبادی ورودی باغ و مزرعه طراحی شود . بنحوی كه نیاز به احداث جاده های داخل اراضی زراعی و باغات بدین منظور نباشد .

د )محل جمع آوری و نگهداری محصولات كشاورزی

1-   شامل سكوها ومحلهای موقت برای جمع آوری ونگهداری ، خشك كردن ،‌بارگیری و .... محصولات كشاورزی می باشد ومتناسب با نوع محصول ، سطح زیركشت، عرف محل و با رعایت مسائل فنی بطوریكه كمترین آسیب به اراضی كشاورزی مورد تقاضا برسد ، اقدام گردد.

2-   تبصره 1: به منظور به حداقل رساندن مساحت تبدیل اراضی ، ضروری است محل جمع آوری و نگهداری محصولات كشاورزی در مبادی ورودی باغ و مزرعه طراحی شود . بنحوی كه نیاز به احداث جاده های داخل اراضی زراعی و باغات بدین منظور نباشد.

3-   تبصره 2 : برای احداث انبار محصولات  و نهاده های كشاورزی ود امی باتوجه به جواز تاسیس یا موافقت اصولی  از مراجع ذیربط و موافقت كمیسیون تبصره یك ماده یك قانون اصلاحی قانون حفظ كاربری اقدام شود.

 

ه) بند 6

دیواركشی باغات :

در مورد دیواركشی باغات رعایت موارد ذیل ضروری می باشد :

4-   دیواركشی باغات در منطقه عرفاً‌معمول بوده و در مناطقی كه بطور عرفی دیواركشی برای باغات مرسوم نیست از صدور مجوز دیواركشی خودداری شود.

5-   صدور مجوز دیواركشی اطراف باغات به ارتفاع 80 سانتی متر با استفاده از هر نوع مصالح ساختمای و ارتفاع بیش از آن بصورت فنس یا نرده خواهد بود.

تبصره : بازسازی و مرمت دیوارهای قدیمی اطراف باغات درهر حد نصابی تابع این بند خواهند بود.

3 – درخصوص باغات مشاع ضمن رعایت عرف محل و اصول فنی به منظور حفظ حقوق اشخاص، با اخذ تقسیم نامه مورد تایید كلیه مالكین مشاعی و تعهد رسمی از متقاضی،‌اقدام گردد .

4- در مورد متقاضیانی كه شرایط یاد شده را برای دیواركشی دارند می بایست قبل ازصدور مجوز تعهد نامه ای از آنان اخذ تا چنانچه بر خلاف مندرجات مجوز صادره و خارج از ضوابط قانونی و مقررات مربوط اقدام نمایند و عمل آنان تخلف محسوب شده و سازمان جهاد كشاورزی استان بتواند مجوز صادره را راساً‌ملغی الاثر نموده و موضوع تخلف ارتكابی را ازطریق دادگاه صالحه دراجرای  مقررات قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها تعقیب وپیگیری نماید .

 

و ) دیوار كشی اطراف محل فعالیتهای موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده یك

در مورد دیواركشی اطراف محل فعالیتهای موضوع طرح های تبصره 4 الحاقی به ماده یك قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها پس از ابلاغ تصویب نامه ماده یك قانون جلویگری از خرد شدن اراضی كشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ، اقتصادی مطابق آن اقدام خواهد شد.

 

نكات مهم :

1-      درخصوص كلیه فعالیتهای موضوع بندهای (4)  الی (7) رعایت بند یك از قسمت ج دستورالعمل شماره 28202/020 مورخ 8/8/86 وزیر محترم جهاد كشاورزی و استفاده از فرمهای منضم به بخشنامه شماره 87399/020/53 مورخ 14/9/86 الزامی خواهد بود.

2-      درهنگام صدور مجوز ، درموافقت  نامه صادره قید گردد :

(اعلام این موافقت هیچگونه مجوزی برای صدور اسنادجدید تفكیكی ، افرازی و یا تقسیم ملك نخواهد بود و دارنده این موافقت نامه وهمچنین مراجع قانونی ذی ربط مكلفند برابر مقررات مذكور در قانون اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها و آیین نامه اجرایی آن حسب مورد نظریه سازمانهای جهاد كشاورزی در هریك از موارد مذكور را اخذ نمایند )

3-      لازم است قبل از صدور موافقت نامه توسط رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان در مورد بندهای (ج و ه) تعیین نوع كاربری جدید ، درحریم شهر ها در كارگروه معماری و شهرسازی استانها ودر خارج از آن توسط كمیسیون ماده 13 آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات درخاج از محدوده و حریم شهرها‌، به تصویب رسیده باشد.

4-   منظور از حدنصابهای فنی واقتصادی تا ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی كشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ، اقتصادی همان حد نصابهای موضوع تصویب نامه شماره 181434/38241/21 مورخ 19/11/1386 كمیسیون امور زیربنایی ، صنعت و محیط زیست هیات محترم دولت می باشد كه طی بخشنامه شماره 94698/020/53 مورخ 14/12/86  ابلاغ شده است .

5-      منظور از باغات درا ین بخشنامه یكی از تعاریف ذیل است :

الف ) تعریف ارائه شده در بند (ت) ماده 1 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10/1340

ب ) تعریف ارائه شده در ماده 1 ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها موضوع دستورالعمل 39780/020 مورخ 9/11/86 وزارت جهاد كشاورزی

ج ) تعریف ارائه شده در نامه شماره 800/14750 مورخ 14/7/86 معاونت محترم امور باغبانی وزارت جهاد كشاورزی

6- اعتبار موافقت نامه صادره برای هریك از فعالیتهای مذكور دو سال از تاریخ صدور می باشد .

ضمناً با ابلاغ این بخشنامه كلیه ضوابط مغایر ،كان لم یكن می گردد ، مقتضی است دستور فرمائید وصول آنرا به دفتر حفظ كاربری وامور زمین سازمان اعلام نمایند.

 

اخذ #مجوز کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،#از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون امور اراضی جهاد کشاورزی،#اخذ جواز، #مجوز،# پایان کار صنعتی از شهرداری، # اخذ موافقت اصولی تولیدی، # پروانه بهره برداری،# جواز تاسیس،# مجوز محیط زیست،# استاندارد،# جهاد،# شهرداری،# بهین یاب و سامانه ی به روز رسانی اطلاعات واحدهای تولیدی

www.lajvargroup.com

88923040      

 
کلوب دات کام
نظرات() 


Cialis canada
دوشنبه 7 خرداد 1397 01:47

You actually suggested it fantastically.
acheter cialis kamagra cialis prezzo in linea basso ou trouver cialis sur le net generic cialis at walmart cialis 5mg prix are there generic cialis cialis uk cialis pas cher paris buy cialis weblink price cialis
Buy cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 18:21

Nicely put, Cheers!
the best choice cialis woman cialis lilly tadalafi only now cialis 20 mg cialis rckenschmerzen cialis professional from usa cialis 5mg we recommend cialis info generic cialis 20mg uk generic cialis at walmart price cialis best
Viagra 20 mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 02:22

Many thanks. An abundance of data!

viagra without presc viagra tablets buy online where to purchase viagra online online pharmacy viagra uk can you really buy viagra online i want to buy viagra viagra order online viagra online pharmacy uk can you buy viagra without prescriptions viagra pharmacy uk
Generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 13:53

Thanks a lot! A good amount of postings!

enter site natural cialis callus cialis generico in farmacia sialis cialis for sale in europa cilas wow cialis tadalafil 100mg precios de cialis generico buy online cialis 5mg cialis uk
Cialissmeno
یکشنبه 27 اسفند 1396 21:07

Wonderful posts. Regards!
buying cialis on internet cialis tadalafil best generic drugs cialis when can i take another cialis cialis tablets for sale cialis 200 dollar savings card safe site to buy cialis online get cheap cialis cialis generico en mexico tadalafil 20 mg
What causes pain in the back of the heel?
دوشنبه 27 شهریور 1396 09:24
I am curious to find out what blog system you have been utilizing?
I'm experiencing some small security issues with my latest blog and I'd like to find something more safe.
Do you have any suggestions?
What do you do for a sore Achilles tendon?
سه شنبه 17 مرداد 1396 13:18
Your means of describing all in this paragraph is in fact fastidious, all
be capable of effortlessly know it, Thanks a lot.
Florrie
دوشنبه 16 مرداد 1396 22:56
It's enormous that you are getting ideas from this paragraph as well as from our argument made at this place.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر