تبلیغات
ExactSeek: Relevant Web Search
مشاوره تغییرکاربری زمین،اراضی کشاورزی به صنعتی،مجوز محیط زیست،موافقت اصولی صنعتی تولیدی - #اخذ مجوزکاربری زمین کشاورزی به صنعتی،#از كمیسیون تبصره یك ماده یك قانون امور اراضی جهاد کشاورزی،#اخذ جواز, مجوز،#پایان کارصنعتی از شهرداری،#اخذ موافقت اصولی تولیدی،#پروانه بهره برداری،#جوازتاسیس،#مجوزمحیط زیست، #استاندارد،#جهاد،#شهردار

مشاوره تغییر کاربری زمین واراضی کشاورزی به صنعتی،مجوز محیط زیست،موافقت اصولی صنعتی

درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

پیوندها

پیوندهای روزانه

صفحات جانبی

نویسندگان

ابر برچسبها

آمار وبلاگAdmin Logo
themebox Logo


نویسنده :سعید باقری
تاریخ:شنبه 6 اردیبهشت 1393-12:24

#اخذ مجوزکاربری زمین کشاورزی به صنعتی،#از كمیسیون تبصره یك ماده یك قانون امور اراضی جهاد کشاورزی،#اخذ جواز, مجوز،#پایان کارصنعتی از شهرداری،#اخذ موافقت اصولی تولیدی،#پروانه بهره برداری،#جوازتاسیس،#مجوزمحیط زیست، #استاندارد،#جهاد،#شهردار

حفظ کاربری اراضی کشاورزی و زمین ها 

کشاورزی 

ضوابط فنی و اجرایی فعالیتهای ذیل تبصره 1 ردیف 3 از بند الف دستورالعمل ماده 10 آیین

نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها

الف ) بندهای 1 الی 3

با عنایت به اینكه احداث :

1-      راههای بین مزارع

2-      تاسیسات تامین وانتقال آب كشاورزی و كانالهای زهكشی

3-      ایستگاههای پمپاژوا ستخرهای ذخیره آب كشاورزی

زیربناهایتولید محسوب می شوند لذا در قالب طرح های مطالعاتی و فنی مصوب تجهیز و نوسازی اراضی كشاورزی و در خارج از طرحهای مطالعاتی براساس برنامه اجرائی تكلیفی با بررسی  و پیشنهاد واحد فنی وتخصصی مربوطه اقدام گردد .

 

ب ) بند 4

موتورخانه و آشیانه ماشین آلات كشاورزی (هانگار)

در مورد ایجاد موتورخانه چاه آب و آشیانه ماشین آلات كشاورزی (هانگار) كه معمولاً برای حفاظت دستگاهها ایجاد می گردد نیز با رعایت مسائل فنی و مكانیزاسیون ، متناسب با موقعیت و مساحت اراضی و تعداد و نوع ماشین آلات و دنباله بندها اقدام گردد .

 

ج) بند5و7

1- احداث اتاق كارگری و نگهبانی

1-1- برای صدور مجوز احداث اتاق كارگری ونگهبانی در باغات رعایت ضوابط بند (ه) ردیفهای (3و4) این بخشنامه الزامی است .

2-1- صدور مجوز احداث اتاق كارگری و نگهبانی در اراضی زراعی و باغاتی كه مساحت اسناد آنها (اعم از شش دانگ یا مشاعی) بالاتر از حدنصابهای فنی واقتصادی می باشد فقط برای یكبار و در مجموع حداكثر تا سطح 50 مترمربع مجاز خواهد بود.

3-1- صدور مجوز احداث اتاق كارگری و نگهبانی در اراضی زراعی و باغاتی كه مساحت اسناد آنها (اعم از شش دانگ  یا مشاعی ) كمتراز حدنصابهای فنی واقتصادی می باشد فقط برای یكبار و در مجموع حداكثر تا سطح 30 مترمربع مجاز خواهد بود.

4-1- به منظور به حداقل رساندن مساحت تبدیل اراضی ، ضروری است محل احداث اتاق كارگری و نگهبانی در مبادی ورودی باغ و مزرعه طراحی شود . بنحوی كه نیاز به احداث جاده های داخل اراضی زراعی و باغات بدین منظور نباشد .

د )محل جمع آوری و نگهداری محصولات كشاورزی

1-   شامل سكوها ومحلهای موقت برای جمع آوری ونگهداری ، خشك كردن ،‌بارگیری و .... محصولات كشاورزی می باشد ومتناسب با نوع محصول ، سطح زیركشت، عرف محل و با رعایت مسائل فنی بطوریكه كمترین آسیب به اراضی كشاورزی مورد تقاضا برسد ، اقدام گردد.

2-   تبصره 1: به منظور به حداقل رساندن مساحت تبدیل اراضی ، ضروری است محل جمع آوری و نگهداری محصولات كشاورزی در مبادی ورودی باغ و مزرعه طراحی شود . بنحوی كه نیاز به احداث جاده های داخل اراضی زراعی و باغات بدین منظور نباشد.

3-   تبصره 2 : برای احداث انبار محصولات  و نهاده های كشاورزی ود امی باتوجه به جواز تاسیس یا موافقت اصولی  از مراجع ذیربط و موافقت كمیسیون تبصره یك ماده یك قانون اصلاحی قانون حفظ كاربری اقدام شود.

 

ه) بند 6

دیواركشی باغات :

در مورد دیواركشی باغات رعایت موارد ذیل ضروری می باشد :

4-   دیواركشی باغات در منطقه عرفاً‌معمول بوده و در مناطقی كه بطور عرفی دیواركشی برای باغات مرسوم نیست از صدور مجوز دیواركشی خودداری شود.

5-   صدور مجوز دیواركشی اطراف باغات به ارتفاع 80 سانتی متر با استفاده از هر نوع مصالح ساختمای و ارتفاع بیش از آن بصورت فنس یا نرده خواهد بود.

تبصره : بازسازی و مرمت دیوارهای قدیمی اطراف باغات درهر حد نصابی تابع این بند خواهند بود.

3 – درخصوص باغات مشاع ضمن رعایت عرف محل و اصول فنی به منظور حفظ حقوق اشخاص، با اخذ تقسیم نامه مورد تایید كلیه مالكین مشاعی و تعهد رسمی از متقاضی،‌اقدام گردد .

4- در مورد متقاضیانی كه شرایط یاد شده را برای دیواركشی دارند می بایست قبل ازصدور مجوز تعهد نامه ای از آنان اخذ تا چنانچه بر خلاف مندرجات مجوز صادره و خارج از ضوابط قانونی و مقررات مربوط اقدام نمایند و عمل آنان تخلف محسوب شده و سازمان جهاد كشاورزی استان بتواند مجوز صادره را راساً‌ملغی الاثر نموده و موضوع تخلف ارتكابی را ازطریق دادگاه صالحه دراجرای  مقررات قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها تعقیب وپیگیری نماید .

 

و ) دیوار كشی اطراف محل فعالیتهای موضوع تبصره 4 الحاقی به ماده یك

در مورد دیواركشی اطراف محل فعالیتهای موضوع طرح های تبصره 4 الحاقی به ماده یك قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها پس از ابلاغ تصویب نامه ماده یك قانون جلویگری از خرد شدن اراضی كشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ، اقتصادی مطابق آن اقدام خواهد شد.

 

نكات مهم :

1-      درخصوص كلیه فعالیتهای موضوع بندهای (4)  الی (7) رعایت بند یك از قسمت ج دستورالعمل شماره 28202/020 مورخ 8/8/86 وزیر محترم جهاد كشاورزی و استفاده از فرمهای منضم به بخشنامه شماره 87399/020/53 مورخ 14/9/86 الزامی خواهد بود.

2-      درهنگام صدور مجوز ، درموافقت  نامه صادره قید گردد :

(اعلام این موافقت هیچگونه مجوزی برای صدور اسنادجدید تفكیكی ، افرازی و یا تقسیم ملك نخواهد بود و دارنده این موافقت نامه وهمچنین مراجع قانونی ذی ربط مكلفند برابر مقررات مذكور در قانون اصلاح قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها و آیین نامه اجرایی آن حسب مورد نظریه سازمانهای جهاد كشاورزی در هریك از موارد مذكور را اخذ نمایند )

3-      لازم است قبل از صدور موافقت نامه توسط رئیس سازمان جهاد كشاورزی استان در مورد بندهای (ج و ه) تعیین نوع كاربری جدید ، درحریم شهر ها در كارگروه معماری و شهرسازی استانها ودر خارج از آن توسط كمیسیون ماده 13 آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات درخاج از محدوده و حریم شهرها‌، به تصویب رسیده باشد.

4-   منظور از حدنصابهای فنی واقتصادی تا ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی كشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ، اقتصادی همان حد نصابهای موضوع تصویب نامه شماره 181434/38241/21 مورخ 19/11/1386 كمیسیون امور زیربنایی ، صنعت و محیط زیست هیات محترم دولت می باشد كه طی بخشنامه شماره 94698/020/53 مورخ 14/12/86  ابلاغ شده است .

5-      منظور از باغات درا ین بخشنامه یكی از تعاریف ذیل است :

الف ) تعریف ارائه شده در بند (ت) ماده 1 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10/1340

ب ) تعریف ارائه شده در ماده 1 ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها موضوع دستورالعمل 39780/020 مورخ 9/11/86 وزارت جهاد كشاورزی

ج ) تعریف ارائه شده در نامه شماره 800/14750 مورخ 14/7/86 معاونت محترم امور باغبانی وزارت جهاد كشاورزی

6- اعتبار موافقت نامه صادره برای هریك از فعالیتهای مذكور دو سال از تاریخ صدور می باشد .

ضمناً با ابلاغ این بخشنامه كلیه ضوابط مغایر ،كان لم یكن می گردد ، مقتضی است دستور فرمائید وصول آنرا به دفتر حفظ كاربری وامور زمین سازمان اعلام نمایند.

 

اخذ #مجوز کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،#از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون امور اراضی جهاد کشاورزی،#اخذ جواز، #مجوز،# پایان کار صنعتی از شهرداری، # اخذ موافقت اصولی تولیدی، # پروانه بهره برداری،# جواز تاسیس،# مجوز محیط زیست،# استاندارد،# جهاد،# شهرداری،# بهین یاب و سامانه ی به روز رسانی اطلاعات واحدهای تولیدی

www.lajvargroup.com

88923040      

 
کلوب دات کام
نظرات() 


http://cleantalkorg2.ru/
جمعه 23 آذر 1397 09:56
Hey! Quick question that's entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?
My weblog looks weird when viewing from my iphone.
I'm trying to find a theme or plugin that might be able to fix
this problem. If you have any suggestions,
please share. Thanks!
Car Insurance Calculator
جمعه 23 آذر 1397 02:01
Yes! Finally someone wrrites aboujt ccar insurance calculator.
Auto Insurance Quotes Comparison
جمعه 23 آذر 1397 01:56
Wow, this post is nice, my sister is analyzing these
things, therefore I am going to tell her.
cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 23:53

Good forum posts. Appreciate it.
cialis taglich acquisto online cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis kaufen wo no prescription cialis cheap online prescriptions cialis only now cialis 20 mg cialis 5mg cialis with 2 days delivery cialis rckenschmerzen
buy cialis online us pharmacy
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:24

Wow quite a lot of great information!
warnings for cialis cialis generico en mexico cialis professional from usa cialis online nederland cialis venta a domicilio we like it safe cheap cialis we choice free trial of cialis india cialis 100mg cost cialis 5 mg para diabeticos cost of cialis cvs
schlong
چهارشنبه 14 آذر 1397 23:19
It's actually a cool annd helpful pirce of information. I'm happy that
youu shared this helpful info with us. Please kep us upp to date like
this. Thanks for sharing.
buy cialis delhi
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:48

You said it perfectly.
cialis side effects dangers cuanto cuesta cialis yaho cialis for daily use costo in farmacia cialis buy name brand cialis on line cialis 5 effetti collaterali cialis generico postepay cialis dose 30mg cialis ahumada viagra vs cialis vs levitra
buy cials online
سه شنبه 13 آذر 1397 23:21

Thanks! I like this.
generic cialis tadalafil cialis prices cialis from canada order generic cialis online cialis 30 day sample opinioni cialis generico cialis tablets for sale cialis online deutschland buy cialis uk no prescription cialis 20 mg effectiveness
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 12:23

Well spoken without a doubt! !
pastillas cialis y alcoho cialis 5 mg funziona we use it cialis online store achat cialis en itali order cialis from india tesco price cialis cialis 10 doctissimo cialis 30 day trial coupon cialis authentique suisse cialis 100 mg 30 tablet
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 00:51

You actually expressed this terrifically!
cialis 5 mg tadalafil 20mg cialis tadalafil online cialis en 24 hora cialis for sale we choice cialis pfizer india cialis cipla best buy ou trouver cialis sur le net cialis australia org cipla cialis online
hack za rules of survival
دوشنبه 12 آذر 1397 20:14
Hi to every one, it's really a pleasant for me to pay a quick visit this site, it contains valuable Information.
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 11:51

Wow all kinds of superb material.
precios de cialis generico we like it safe cheap cialis india cialis 100mg cost buying cialis in colombia effetti del cialis price cialis wal mart pharmacy canada discount drugs cialis only now cialis for sale in us cialis generico milano cialis free trial
buy tadalafil pills
دوشنبه 12 آذر 1397 00:30

Kudos! Lots of information.

rezeptfrei cialis apotheke buy cialis sample pack walgreens price for cialis cialis lowest price buying cialis on internet order a sample of cialis comprar cialis 10 espa241a get cheap cialis wow cialis 20 venta de cialis canada
blogseo
یکشنبه 11 آذر 1397 23:04
Wonderful post! We will be linking to this great post on our site.
Keep uup the good writing.
Generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 11:19

Lovely material. Appreciate it.
cialis dose 30mg calis cialis great britain cialis daily buy online cialis 5mg recommended site cialis kanada cialis 20 mg best price recommended site cialis kanada safe dosage for cialis cialis super acti
rules of survival hack data
یکشنبه 11 آذر 1397 05:50
You should take part in a contest for one of the best sites on the internet.
I will recommend this web site!
buy cialis without a doctor's prescription
یکشنبه 11 آذر 1397 00:27

Great info. Kudos!
cialis 20mg buy cialis online nz cialis professional yohimbe canadian discount cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis daily new zealand cialis taglich cialis australian price cialis uk cialis for daily use
buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 11:12

Terrific information, Appreciate it.
cialis prezzo in linea basso cialis 20 mg cut in half if a woman takes a mans cialis cialis savings card prix cialis once a da link for you cialis price cialis generico lilly cialis tadalafil cialis para que sirve buy generic cialis
buy cheap cialis no prescription
جمعه 9 آذر 1397 23:56

Reliable data. Regards.
effetti del cialis get cheap cialis cialis baratos compran uk prix de cialis cialis vs viagra cialis for daily use click here take cialis generic cialis at walmart if a woman takes a mans cialis buy cialis uk no prescription
buy cialis medication
جمعه 9 آذر 1397 12:21

Beneficial knowledge. Many thanks.
prices on cialis 10 mg viagra cialis levitra cialis sale online we like it cialis price estudios de cialis genricos cialis 20mg prix en pharmacie cialis flussig chinese cialis 50 mg precios cialis peru try it no rx cialis
adult cam sites
جمعه 9 آذر 1397 09:19
Amazing issues here. I am very satisfied to look your post.
Thank you a lot and I am looking ahead to touch you.
Will you kindly drop me a mail?
best adult cams
جمعه 9 آذر 1397 08:44
This design iis wicked! You most certainly know how to keep a reader amused.

Befween your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost...HaHa!) Wonderful job.
I really loved whaat you had to say, aand more than that, how you presented it.
Too cool!
Adult cam review
جمعه 9 آذر 1397 07:54
Pretty great post. I just stumbled upon your weblog and wanted to mention that I
have really enjoyed browsing your blog posts. After all I will be subscribing in your feed and I'm hoping
you write again very soon!
buy cialis delhi
جمعه 9 آذر 1397 00:52

Kudos! Numerous posts.

tesco price cialis online prescriptions cialis comprar cialis 10 espa241a cialis generico postepay generic cialis pill online acquisto online cialis look here cialis cheap canada cialis 5 mg funziona comprar cialis 10 espa241a deutschland cialis online
Cialis 20 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 13:30

Thanks! Lots of facts.

only now cialis 20 mg generic cialis 20mg tablets cialis generico online price cialis best buy name brand cialis on line cost of cialis per pill fast cialis online cialis soft tabs for sale cialis generic tadalafil buy rezeptfrei cialis apotheke
buy cialis online safely
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:08

You revealed that superbly!
pastillas cialis y alcoho deutschland cialis online click here take cialis cialis in sconto if a woman takes a mans cialis interactions for cialis cialis 5mg billiger buy cialis only best offers cialis use cialis prices in england
Cialis generic
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:46

Amazing plenty of valuable facts!
sialis safe dosage for cialis cialis herbs cialis vs viagra generic cialis cialis free trial cialis sicuro in linea cialis cipla best buy click here take cialis viagra or cialis
Cialis generic
چهارشنبه 7 آذر 1397 00:44

Awesome write ups. Many thanks!
cialis savings card cialis e hiv generico cialis mexico cialis 20 mg best price cialis coupons printable wow cialis tadalafil 100mg cialis para que sirve we recommend cheapest cialis we recommend cialis best buy wow cialis tadalafil 100mg
Free Expired Web 2.0 List
سه شنبه 6 آذر 1397 20:51
Here is where I put all of my expired web 2.0 accounts.
I scrape massive lists and then check to see if they’re expired.
I think you’ll be surprised by the number of accounts that I come across.

Hopefully, you’ll be able to put these expired accounts to good use.
https://www.getjar.com/categories/all-games/action-games/Rules-of-Survival-Cheat-960889
یکشنبه 27 آبان 1397 23:21
I am continually looking online for articles that can facilitate me. Thank you!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30