تبلیغات
ExactSeek: Relevant Web Search
مشاوره تغییرکاربری زمین،اراضی کشاورزی به صنعتی،مجوز محیط زیست،موافقت اصولی صنعتی تولیدی - #حامی صنعت:#اخذ مجوزکاربری زمین کشاورزی به صنعتی،#از كمیسیون تبصره یك ماده یك قانون امور اراضی جهاد کشاورزی،#اخذ جواز,#مجوز،#پایان کارصنعتی از شهرداری،#اخذ موافقت اصولی تولیدی،#پروانه بهره برداری،#جوازتاسیس،#مجوزمحیط زیست، #استاندارد،#جهاد،#شهردار

مشاوره تغییر کاربری زمین واراضی کشاورزی به صنعتی،مجوز محیط زیست،موافقت اصولی صنعتی

درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

پیوندها

پیوندهای روزانه

صفحات جانبی

نویسندگان

ابر برچسبها

آمار وبلاگAdmin Logo
themebox Logo


نویسنده :سعید باقری
تاریخ:شنبه 23 فروردین 1393-13:50

#حامی صنعت:#اخذ مجوزکاربری زمین کشاورزی به صنعتی،#از كمیسیون تبصره یك ماده یك قانون امور اراضی جهاد کشاورزی،#اخذ جواز,#مجوز،#پایان کارصنعتی از شهرداری،#اخذ موافقت اصولی تولیدی،#پروانه بهره برداری،#جوازتاسیس،#مجوزمحیط زیست، #استاندارد،#جهاد،#شهردار

آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی كشاورزی وایجاد قطعات مناسب

فنی و اقتصادی – مصوب 1385

 

ماده 1- در این آئین نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مربوط به كار می روند .

الف – قانون : قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی كشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ، اقتصادی  مصوب 1385

ب – اراضی كشاورزی : زمینهای موضوع ماده(1) قانون

ج- حد نصاب فنی و اقتصادی : بخشی از اراضی كشاورزی بر حسب هكتار كه مطابق جدول پیوستی كه تایید شده به مهر پیوست تصویب نامه هیئت وزیران می باشد و باتوجه به شرایط اقلیمی،الگوی كشت منطقه، ضوابط مكانیزاسیون  ، كمیت و كیفیت منابع آب و خاك ، بهره وری مناسب از عوامل تولید میسر باشد ودرآمد ناشی از تولیدات آن طی یكسال زراعی بتواند ضمن تامین هزینه های تولید و سرمایه گذاری ، هزینه های یك خانوار روستایی را درحد متعارف تامین نماید .

د – خرد شدن اراضی كشاورزی:تفكیك ، تقسیم، افراز و اقداماتی كه منجر به كوچك شدن اراضی كشاورزی از حد نصاب تعیین شده شود.

ه – تفكیك : عبارت است از تقسیم مال غیر منقول به قطعات كوچك

و- افراز : عبارت است از جدا كردن سهم مشاع شریك یا شركاء و یا تقسیم مال غیرمنقول مشاع بین شركاء به نسبت سهم آنها

ز – تقسیم : تفكیك و افراز وغیر آن

ح- تجمیع و یكپارچه سازی: ساماندهی قطعات پراكنده خرد و كمتر از حد نصاب فنی ، اقتصادی اراضی كشاورزی از طریق خرید و فروش ، مبادله یا معاوضه با قطعات مجاور یا تغییر شیوه نظام بهره برداری به منظور رساندن آنها به حد نصاب مورد نظر قانون توسط مالك یا مالكین

ماده 2- تفكیك ، افراز و خرد شدن اراضی كشاورزی به قطعات كمتر از حد نصاب موضوع بند ج ماده (1) آیین نامه ممنوع است . ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع مربوط موظفند درهنگام تفكیك ، افراز و تقسیم اراضی كشاورزی ،‌در مورد حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی مزبور با مكاتبه و ارائه نقشه دقیق زمین (به مقیاس مناسب و حداقل یك پنج هزارم) از مدیریت جهاد كشاورزی و درخصوص ملی و دولتی نبودن اراضی از اداره منابع طبیعی شهرستان استعلام نمایند . صدور اسناد تفكیكی و افرازی مشروط به اینكه اراضی ملی ودولتی نبوده و نیز هیچ یك از قطعات كمتر ازحد نصاب فنی و اقتصادی نباشد بلامانع است .

تبصره 1- تفكیك اراضی واقع در قطبهای كشاورزی ، موضوع قانون گسترش كشاورزی در قطبهای كشاورزی – مصوب 1354 – براساس قانون یاد شده و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود.

تبصره 2- در صورت تقاضای مالك یا مالكین ، صدور سند و نقل وانتقال اسناد اراضی كشاورزی یاد شده به صورت مشاعی (بدون تفكیك وافراز ) بلامانع است .

تبصره 3- اسناد مالكیت رسمی كه بدون رعایت حد نصابهای تعیین شده موضوع بند (جگ( ماده (1)و بر خلاف ماده (2) قانون صادر شده  باشد فاقد اعتبار خواهد بود.مدیریت جهادكشاورزی به محص اطلاع موظف است مراتب را برای ابطال سند مالكیت صاده به مراجع صالحه قضایی اعلام نماید.متخلفین در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

ماده 3- وزارت جهاد كشاورزی موظف است اعتبارات مورد نیاز به منظور اعطای یارانه های حماتی و تسهیلات وامتیازات موضوع ماده (3) قانون ازجمله ساخت زیربناهای تولید ، تجهیز ونوسازی اراضی ، جاده های دسترسی بین مزارع، كانالهای (3) و (4) ، زهكشی، برقی كردن چاهها و نصب كنتور اندازه گیری و شبكه آبیاری نوین به مالكین اراضی كشاورزی كه در اجرای قانون واین آیین نامه به صورت یكپارچه درآمده واراضی آنها حائز حداقل نصاب تعیین شده باشد را در بودجه سنواتی پیشنهاد نماید .

كمیته موضوع ماده (30)  قانون برنامه و بودجه در صورت امكام صد درصد یاد شده را به وزارت مذكور تخصیص دهد .

تبصره –نحوه پرداخت یارانه های حمایتی و اعطای تسهیلات مربوط به اجرای عملیات زیربنایی یكپارچه سازی شده واراضی آنها به حد نصابهای مقرر رسیده است مطباق دستورالعملی خواهد بود كه توسط وزارت جهاد كشاورزی ابلاغ میگردد .

ماده 4- در اجرای ماده (3) قانون‌، وزارت نیرو موظف است با هماهنگی وزارت جهاد كشاورزی در مناطقی كه دارای اراضی آبی است و برای اشخاصی كه اقدام به یكپارچه سازی اراضی موضوع این آیین نامه می كنند اعتبارات مورد نیاز را جهت تامین آب و احداث شبكه های آبیاری و زهكشی پیش بینی ودر بودجه سنواتی پیشنهاد نماید . كمیته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه در صورت امكان صددرصد اعتبارات یاد شده را به وزارت مذكور تخصیص دهد . طرحهای مذكور با عنایت به مالك مقرر در بند (1) ماده (1) قانون برنامه و بودجه – مصوب 1351 – ازجمله طرحهای غیر انتفاعی محسوب می گردد .

تبصره – مالكین و بهره برداران مشمول این ماده به مدت حداكثر ده سال از پرداخت آب بهاء و حقابه معاف می باشند وزارتخانه های جهاد كشاورزی و نیرو موظفند با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعتبارات لازم را به این منظور در بودجه های سنواتی وزارت نیرو پیش بینی نمایند .كمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30)  قانون برنامه و بودچجه در صورت امكان صد درصد اعتبارات یاد شده را به وزارت مذكور تخصیص دهد .

ماده 5- وزارت جهاد كشاورزی موظف است نسبت به پرداخت تمامی حق بیمه آن دسته از بیمه گذارانی كه پس از تجمیع و یكپارچه سازی اراضی كشاورزی كوچك و پراكنده تا حد نصابهای فنی‌،اقتصادی اقدام می نمایند ، نسبت به بیمه محصولات مشمول بیمه از طریق صندوق بیمه محصولات كشاورزی و از محل اعتبارات موضوع ماده (4) این آیین نامه برای حداكثر پنج سال از تاریخ تجمیع اقدام نماید .

ماده 6- كلیه اشخاصی كه قصد تجمیع و یكپارچه سازی اراضی خود را دارند باید به مدیریت جهاد كشاورزی ذی ربط مراجعه و درخواست خود را همراه با مدارك مثبته مالكیت تسلیم نمایند . مدیریت یاشدشده ظرف یك ماه بررسی لازم را معمول و در صورت وجود شرایط لازم نظر موافق را به  اداره ثبت اسناد واملاك اعلام نماید تا حداثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند با رعایت ماده (4)قانون اقدام شود .

ماده 7- به كلیه مالكین اعم از حقوقی و حقیقی در صورت خرید اراضی كشاورزی پراكنده و یكپارچه نمودن آن در حد نصاب فنی ، اقتصادی و بیشتر از آن به شرط حفظ كاربری اراضی كش اورزی از طریق بانكها و موسسات اعتباری مالی ، تسهیلات قرضه الحسنه و یا تسهیلات ده ساله با حداقل نرخ بهره بخش كشاورزی زمان دریافت تسهیلات و به میزان قیمت كارشناسی روز اراضی مورد معامله اعطا می گردد .

تبصره 1- وزارت جهاد كشاورزی موظف است نسبت به پیش بینی اعتبارات لازم در بودجه های سنواتی به منظور پرداخت مبالغ مذكور از طریق بانكهای عامل اقدام نماید . مراجع ذی ربط نیز در صورت امكان موظف به تامین مبالغ یاد شده می باشند.

تبصره 2- پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشروط به رعایت دستورا لعمل های یكپارچه سازی و تعهد اشخاص ذی ربط مبنی بر عایت الگوی كشت مورد نیاز منطقه به مدت (10) سال با تشخیص و تایید مدیریت جهاد كشاورزی شهرستان می باشد . ضمانت اجراهای لازم از لحاظ شكلی و ماهیتی در دستورالعمل های مربوط تدوین خواهد شد.

تبصره 3- وزارت جهاد كشاورزی موظف است با همكاری سازمان ثبت اسناد واملاك كشور نسبت به ایجاد بانك اطلاعاتی هوشمند برای تهیه شناسنامه و ثبت و ظبط آمار و اطلاعات اراضی مالكین كه در راستای قانون ، قطعات پراكنده خود را تجمیع و اقدام به یكپارچه سازی می نمایند و اراضی آنها به حد نصاب مقرر رسیده اقدام نماید .

ماده 8- بانكها و موسسات اعتباری كشور موظفند قدرالسهم مشاع مالكین را در اسناد مشاعی اراضی كشاورزی به عنوان وثیقه وتضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت كل مشاع ، مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانكها و موسسات مذكور به نسبت سهم اسناد مشاع برای ضمانت و ترهین در دفاترثبت اقدام نمایند.

ماده 9- وزارت جهاد كشاورزی موظف است با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اطلاع رسانی از طریق رسانه های عمومی ونشر آگهی در روزنامه های كثیر الانتشار ، زمینه اجرای صحیح و مطلوب قانون و این آیین نامه را فراهم نماید .

ماده 10 – دستورا لعمل لازم برای اجرای مواد این آیین نامه توسط وزارت جهاد كشاورزی حسب مورد با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سایر دستگاههای اجرایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

این تصویب نامه در تاریخ 11/7/1388 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .

#حامی صنعت:#اخذ مجوز کاربری زمین کشاورزی به صنعتی،#از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون امور اراضی جهاد کشاورزی#اخذ جواز #مجوز# پایان کار صنعتی از شهرداری # اخذ موافقت اصولی تولیدی # پروانه بهره برداری# جواز تاسیس# مجوز محیط زیست# استاندارد# جهاد# شهرداری# بهین یاب و سامانه ی به روز رسانی اطلاعات واحدهای تولیدی

www.lajvargroup.com

88923040    
کلوب دات کام
نظرات() 


foot complaints
دوشنبه 27 شهریور 1396 02:39
I do not know if it's just me or if everyone else experiencing problems with your blog.
It seems like some of the written text on your posts are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this
is happening to them as well? This may be a problem with my internet
browser because I've had this happen before. Many thanks
What is limb lengthening surgery?
سه شنبه 17 مرداد 1396 22:39
Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?

I mean, what you say is valuable and all. Nevertheless think about if you
added some great pictures or videos to give your
posts more, "pop"! Your content is excellent but with images and
clips, this blog could definitely be one of the greatest in its field.
Terrific blog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر